Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop ENT!TY, onderhouden door ENT!TY:

1. Definities

 • "Webshop": verwijst naar onze online winkel waar kleding en accessoires worden verkocht.
 • "Klant": verwijst naar een persoon die producten koopt via onze webshop.
 • "We/ons": verwijst naar ENT!TY.


 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen en transacties via onze webshop.


3. Bestelproces

 • Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren zonder opgaaf van redenen.
 • U gaat akkoord dat u complete, correcte en huidige informatie aan ons verstrekt op het moment dat u een bestelling plaatst op onze webshop. Indien dit niet het geval is, kunnen wij u niet garanderen dat u uw bestelling zal ontvangen.  


4. Producten en diensten

  • Wij behouden ons het recht voor om onze producten en/of diensten en/of inhoud te wijzigen of stop te zetten, zonder hiervan de klant op de hoogte te moeten stellen.
  • Producten/diensten/inhoud die gelimiteerd op onze webshop te vinden zijn, kunnen het voorwerp uitmaken van retour of ruil volgens ons privacybeleid.
  • Wij kunnen niet garanderen dat het scherm, waarop u het product, de dienst of de inhoud bekijkt, de accurate kleuren weergeeft zoals deze op het product te zien zijn.
  • Wij behouden ons het recht, maar zijn hiertoe niet verplicht, om onze verkoop van onze producten/diensten te limiteren gericht tot een bepaald persoon, een bepaalde geografische regio of jurisdictie. Hiervoor wordt gekeken naar de concrete omstandigheden.
  • Wij kunnen niet garanderen dat onze producten/diensten aan uw verwachtingen zullen voldoen.
  • Wij kunnen op elk moment de productie van één van onze producten wijzigen of stopzetten.
  • Wij kunnen op elk moment het productieproces van onze producten wijzigen, zonder hiervan de klant op de hoogte te moeten stellen. 
  • Wij behouden ons het recht om de kwantiteit van onze producten/diensten zelf te kiezen en dit te limiteren of uit te breiden.
  • De beschrijving van onze producten/diensten kan op elk moment gewijzigd worden, zonder hiervan de klant op de hoogte te moeten stellen. Het is dan ook aan de klant om de beschrijving van onze producten/diensten nauwkeurig te lezen op de dag dat de klant bestelt/ons contacteert hieromtrent. Het is deze beschrijving die van toepassing is tussen deze klant in kwestie en ENT!TY. 


  5. Prijzen en betaling

  • Alle prijzen worden vermeld in de valuta die op onze webshop wordt aangegeven, m.a.w. de euro(€).
  • De prijzen van onze producten kunnen steeds veranderd worden, zonder hiervan de klant op de hoogte te moeten stellen.
  • De klant is verantwoordelijk voor eventuele belastingen, invoerrechten of andere heffingen die van toepassing kunnen zijn.
  • Betalingen kunnen worden gedaan via de geaccepteerde betaalmethoden die op onze webshop worden vermeld.


  6. Levering en verzending

  • Wij streven ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden.
  • De geschatte levertijd kan variëren op basis van de bestemming en andere factoren buiten onze controle.
  • Eventuele vertragingen in de levering worden zo spoedig mogelijk aan de klant medegedeeld.
  • In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, om welke reden dan ook, zullen wij u proberen te contacteren met de informatie die u ons heeft verstrekt (tijdens het maken van uw bestelling).


  7. Retourbeleid

  • Klanten hebben het recht om binnen een bepaalde termijn (14 dagen) producten te retourneren of te ruilen, mits de producten ongedragen, onbeschadigd en voorzien zijn van alle labels en verpakkingen.
  • De klant is verantwoordelijk voor de retourkosten, tenzij anders vermeld of onderling afgesproken tussen de klant en de klantenservice van ENT!TY.
  • Bij ontvangst en goedkeuring van de geretourneerde producten zullen wij restitutie verlenen voor het volledige bedrag(excl. verzendkosten), behoudens andere onderlinge afspraken gemaakt door de klant en ENT!TY, volgens ons retourbeleid.
  • Indien het pakket geretourneerd wordt door de klant, en deze beschadigd of verloren geraakt bij de verzenddienst, is ENT!TY niet gehouden tot restitutie aan de klant van het geretourneerde pakket. 


  8. Garantie

  • Wij garanderen dat onze producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.
  • Indien een product defect blijkt te zijn, kan de klant contact met ons opnemen om een garantieclaim in te dienen.
  • De garantie dekt geen normale slijtage, onjuist gebruik of schade door de klant.
  • Indien de webshop geteisterd wordt door een cyberaanval, hacking,..., is ENT!TY hiertegen verzekerd.


  9. Beëindiging 

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tenzij en tot de beëindiging door u of door ons. 
  • U kunt uw akkoord met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden beëindigen op elk moment door ons te verwittigen dat u niet langer wenst onze producten/diensten te gebruiken. 
  • Indien uit onze eigen beoordeling blijkt dat u faalt, of indien wij vermoeden dat u faalt, om te voldoen aan één van de voorwaarden of bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dan mogen wij ook het akkoord beëindigen op elk moment, zonder de klant op de hoogte te moeten stellen. Dan blijft u ook aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of kunt u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden ontzegd.


  10. Intellectuele eigendom

  • Alle inhoud op onze webshop, inclusief afbeeldingen, teksten, logo's en grafisch materiaal, zijn eigendom van ons  en zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
  • Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke toestemming materiaal van onze webshop te kopiëren, reproduceren, verspreiden of gebruiken.


  11. Derde partijen

   • Bepaalde producten/diensten/inhoud van onze website kunnen materiaal bevatten van derde partijen.
   • Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke toestemming materiaal van onze webshop te kopiëren, reproduceren, verspreiden of gebruiken.


   12. Privacy- en gegevensverwerking

   • Wij verzamelen, bewaren en verwerken persoonlijke gegevens van klanten in overeenstemming met ons privacybeleid.
   • Klanten hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


   13. Fouten, onnauwkeurigheden en nalatigheden/weglatingen

    • Het kan zijn dat er in informatie op onze webshop schrijffouten, onnauwkeurigheden of weglatingen zit omtrent onze producten, prijzen, promoties, beschrijvingen, verzendskosten en levertijd, aanbiedingen, beschikbaarheid en werkwijze(cfr. About Us,...). Wij behouden ons dan ook het recht voor om deze fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te verbeteren en te veranderen of om bestellingen up-te-daten of te annuleren indien de informatie die u las niet in overeenstemming is met de werkelijkheid/het product die wij u zouden kunnen leveren.
    • Klanten hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


    14. Aansprakelijkheid en geschillenbeslechting

    • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten of de webshop.
    • Wij zijn niet aansprakelijk voor personen-, zaak-,... schade gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van onze producten of andere transacties die gemaakt werd in connectie met derde partij websites.
    • In geval van klachten, vorderingen, bezorgdheden of vragen die gaan over de producten van derde partijen, dienen deze gericht te worden aan desbetreffende derde partij. 
    • In geval van een geschil proberen we dit in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.


    15. Veranderingen gemaakt in de Algemene Voorwaarden

    • U kunt de huidige versie van onze Algemene Voorwaarden raadplegen op elk moment op deze pagina op onze website.
    • Wij behouden ons het recht om de Algemene Voorwaarden op elk moment te kunnen updaten of wijzigen op ons webshop.
    • Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te raadplegen voor veranderingen. Uw geregeld gebruik van onze webshop zorgt ervoor dat u wordt geacht op de hoogte te zijn van veranderingen die worden toegepast in onze Algemene Voorwaarden.
    • In geval van een geschil proberen we dit in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.


    16. Conform de Belgische wetgeving

    • Deze Algemene Voorwaarden en andere akkoorden zijn conform de Belgische wetgeving.


    17. Contactgegevens


    © ENT!TY 19/06/2023